top of page
Final_ENG_TVE-5_Open-Call-Flyer_FB-PL.jpg

Transoceanic Visual Exchange 2024
Otwarty nabór

Harmonogram:

 • Ogłoszenie otwartego naboru: wtorek, 14.05.2024 

 • Zakończenie otwartego naboru: sobota, 30.06.2024 

 • Warsztaty Społeczności Praktyk Kuratorskich: lipiec/sierpień 2024

 • Ogłoszenie wyników naboru: wrzesień 2024

 • Wystawa (Lublin): wrzesień 2024

 • Wystawa (Barbados): listopad 2024

 • Wystawa (online): grudzień 2024

The Fresh Milk Art Platform (Barbados) wspólnie z Centrum Kultury w Lubinie (Polska), w ramach starań związanych z konkursem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, mają zaszczyt zaprosić osoby zajmujące się sztuką współczesną do udziału w otwartym naborze filmów i prac video - projekcji, instalacji, nowych mediów, filmów eksperymentalnych, które zostaną włączone do piątej edycji Transoceanic Visual Exchange (TVE). Tegoroczna TVE (pol. Transoceaniczna Wymiana Wizualna) odbywa się instytucjonalnie pomiędzy Barbadosem a Polską, a do projektu (wystaw fizycznych i wystawy online) kwalifikują się prace autorstwa osób z Karaibów, Polski, Ukrainy oraz diaspory, wykonane w ciągu ostatnich pięciu lat. 

 

TVE 5 będzie zbiorem filmów i prac video reprezentującym osoby artystyczne z każdego z partycypujących regionów. Ostateczny kształt i program wystaw będzie rezultatem procesu kuratorowania społecznościowego, którego celem jest zaangażowanie szerokiego spektrum osób.

 

Współpracując ze społecznościami na Karaibach, w Polsce i w Ukrainie, TVE 5 ma na celu prezentację przestrzeni liminalnych, miejsc znajdujących się z dala tradycyjnych centrów wpływów geopolitycznych, miejsc spotkań i stref handlu – usytuowanych w sposób rzadko dający możliwość regularnych, wielostronnych spotkań i wymian kulturalnych. TVE działa na rzecz współpracy między odległymi zakątkami globu, zwiększania widzialności produkcji artystycznej wewnątrz regionu i poza nim oraz namysłu nad sposobami produkcji i kategoryzowania wiedzy, także o świecie współczesnym w kontekście dekolonizacji, europocentryzmu i praw człowieka.

 

Wymagania:  

 • Osoba artystyczna praktykująca sztukę na Karaibach, w Polsce, w Ukrainie lub pochodząca z tych regionów (diaspora);

 • Praca musi być wykonana w przeciągu ostatnich pięciu lat;

 • Praca może być filmem każdej długości / formatu (krótki metraż, forma eksperymentalna, video art, film długometrażowy);

 • Praca może być zrealizowana w każdym języku bez ograniczeń (szczególnie mile widziane są prace w językach regionalnych / lokalnych);

 • Każda osoba może zgłosić do trzech prac; 

 • Każde zgłoszenie powinno zawierać opis pracy (maks. 500 słów), biogram osoby artystycznej (maks. 200 słów), szczegóły aranżacyjne i techniczne (np. wymagania audio, preferowana aranżacja);

 • Prace powinny być w formacie mp4 (nie większe niż 100MB) lub w formie linków do portalu Vimeo/YouTube (wraz z hasłami - jeśli wymagają tego ustawienia);

 • Prace nie mogą być wcześniej zgłoszone na poprzednie edycje TVE;

 • Proszę zaznaczyć, czy wyrażona jest zgoda na prezentację pracy w przestrzeni internetu (wystawa online w grudniu 2024).

 

Proces Decyzyjny:

 

Jedną z kluczowych wartości TVE jest model Społeczności Praktyk Kuratorskich  (Community of Curatorial Practice), który stanowi zaprzeczenie zatrudniania kuratorek_ów lub jury, by oceniali zgłoszenia w izolacji.  Nadrzędnym modelem działania jest współpraca zakładająca odrzucenie sztywnej wertykalnej struktury decyzyjnej i podejmowanie decyzji przez społeczność TVE – społeczność kuratorską uczestniczącą w procesie w sposób autonomiczny, włączający i wzajemnie się wspierający. Głos ten jest słyszalny podczas spotkań w formie okrągłego stołu, organizowanego w 2024 roku na Barbadosie oraz w Lublinie. Wspólnie, przy uczestnictwie interesariuszek_iuszy, omawiane są bieżące trendy, zainteresowania artystyczne wyrażone w pracach oraz kwestie formalne i tematyczne. W rezultacie, biorąc pod uwagę poruszane sprawy, społeczność wybiera prace, które odpowiadają na potrzeby wyrażone przez społeczność.

Co oferujemy w ramach TVE 5:

 • Każda osoba, której praca zostanie wybrana, otrzyma $250.00 USD jako honorarium za udział w TVE5; 

 • Wybrana praca będzie pokazana na fizycznej wystawie w Polsce (Lublin) i na Barbadosie oraz na wystawie wirtualnej, zorganizowanej na stronie TVE, promowanej przez Fresh Milk i Centrum Kultury w Lublinie za pośrednictwem kanałów instytucjonalnych;

 • Profile osób artystycznych będą na stałe dostępne na stronie TVE, a ich praca będzie szeroko udostępniana przez Fresh Milk na Karaibach i Centrum Kultury w Lublinie w Europie;

 • Osoby artystyczne będą miały sposobność rozwinąć kontakty branżowe oraz poszerzyć wiedzę w zakresie sztuki video i praktyk filmowych obecnych na Karaibach, w Polsce i w Ukrainie, a także pogłębić zrozumienie pomiędzy regionami i otworzyć możliwości współpracy.

Termin nadsyłania prac: 30.06.2024

 

Zgłoszenie z Karaibów - formularz
Zgłoszenie z Polski - formularz
Zgłoszenie z Ukrainy - formularz

 

W tym roku Transoceanic Visual Exchange jest wspierana przez TEOR/éTica, organizację partnerską TVE 4. Na cele realizacji projektu przyznano 2023 Catalyst Grant. Hojne wsparcie udzieliły także Arts Collaboratory oraz Mellon Foundation.

Informacja o organizacjach partnerskich produkujących TVE 2024:

Fresh Milk

Przestrzeń rezydencji artystycznych, hub dla sektora kreatywnego, interdyscyplinarna organizacja twórczą non-profit, założona w 2011 roku przez Annalee Davis. Platforma, która wspiera sztuki wizualne poprzez rezydencje i programy, które zapewniają osobom artystycznym z Karaibów możliwości rozwoju zawodowego, działając także na rzecz społeczności kreatywnej.  

 

Fresh Milk oferuje profesjonalne wsparcie artystkom i artystom z Karaibów (i spoza regionu) oraz stara się stymulować krytyczne myślenie w obrębie współczesnych sztuk wizualnych. Celem aktywności FM jest mentoring, zwiększanie rozpowalności twórczości karaibskiej, a w konsekwencji rozwój, doskonalenie i sukces artystyczny osób praktykujących sztukę.

 

The Centre for Culture in Lublin

W Centrum Kultury, naszym „domu wyobraźni”, chcemy mądrze zarządzać talentami ludzkimi oraz stworzyć dogodne warunki do twórczości artystycznej, edukacji oraz prezentacji sztuki i działań artystycznych. Chcemy być otwarci na nowe osoby, nowe projekty i zjawiska. Wierzymy, że nie zabraknie nam odwagi w podejmowaniu twórczego ryzyka.

 

Lublin 2029 – European Capital of Culture Candidate City

Projekt TVE5 jest częścią starań Lublina o tytuł Europejskie Stolicy Kultury 2029. Re:Union, hasło przewodnie aplikacji konkursowej, odnosi się do historycznej Unii lubelskiej (1569), podpisanej między Królestwem Polski a Wielkim Księstwem Litewskim. Ideę Re:Union rozumiemy jako reintegrację i odbudowę zerwanych połączeń, jako międzypokoleniowy, międzykulturowy i intersekcjonalny dialog.

TVEwhiteLogo_crop.png
Fresh Milk_blkandwht_border.jpg
ESK-logo-EN-poziom-BLACK.jpg
bottom of page